Administracinės paskirties pastato su gydymo paskirties patalpomis sklype kad. nr. 0101/0005:339, Santaros g. 5, Vilniaus, statybos projektas

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu 2023-02-08 nuo 16:00 val.

Registruojantis į viešo aptarimo susirinkimą Jūsų pateiktus asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, gyv. vietos adresą, telefono numerį) UAB „313 architects" tvarko statybos projekto rengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo tikslais. Susipažinti su detalesne informacija kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys, galite kreipdamiesi el. paštu: jz@313.lt